Equra

Om oss

Vilka vi är

Equra är en vårdkoncern med nio verksamheter som tillsammans jobbar med specialistvård för alla åldrar. Verksamheterna jobbar på uppdrag av olika regioner och drivs lokalt tillsammans med centrala funktioner och ledning.

Namnet Equra kommer från begynnelsebokstäverna i våra gemensamma värderingar, Engagerade, Kompetenta och Ansvarstagande. E:et speglar också vårt fokus på digital tillgänglighet och innovation.

Med starka värderingar jobbar vi för att vara den kvalitativa, hållbara och attraktiva vårdgivare som patienter, remittenter och beställare helst väljer.

Om oss

Med 16 mottagningar och över 250 anställda runt om i landet utför Equras verksamheter tillsammans mer än 100 000 patientbesök varje år. Vi är stolta över att vara med och bidra till att göra specialistvården mer tillgänglig för de som behöver den samt att minska väntetider i vårdområden där de ofta är långa.

Antal anställda

250 +

Antal mottagningar

16

Antal patientbesök per år

100 000 +

En arbetsplats där man trivs

Jobba hos oss

Vi söker löpande efter läkare, psykologer och sjuksköterskor som delar vår vision och värderingar.

Vi är stolta över att ha ett högt medarbetarengagemang och en arbetsplats där medarbetare trivs. Vi är ett ”Great Place to Work” enligt vår årliga medarbetarundersökning. Ett område som återkommande lyfts upp av våra medarbetare är upplevelsen att verkligen kunna göra nytta för patienterna.

Koncernledning

Madeleine Börjesson

t. f. VD

Malin Lindqvist

Affärsutvecklingschef


Kim Ericsson

HR Chef

Emma Engman

Affärsområdeschef Neuropsykiatri

Emma Adlercreutz

Affärsområdeschef Barnmedicin

Christina Ysander

Affärsområdeschef Öppenvårdspsykiatri

Styrelse

Lotta Olmarken Ingler

Ordförande

Lars Häggström

Ledamot

Anders Törnsten

Ledamot

Pontus Holgerson

Ledamot

Ludwig Andréen

Ledamot

Uppdragsgivare