Equra

För att alla ska få den
vård som behövs, i rätt tid

Välkommen till Equra. Vi är en grupp vårdgivare som tillsammans jobbar med specialistvård för alla åldrar; från de allra minsta barnen, till ungdomar, vuxna och äldre.

Vad vi gör

På uppdrag av flera av Sveriges regioner erbjuder vi vuxenpsykiatri, neuropsykiatri, barnmedicin och beroendemedicin. Tillsammans jobbar vi engagerat, kompetent och ansvarstagande för att alla ska få den vård som behövs, i rätt tid.

Vuxenpsykiatri

Malmö, Billdal, Halmstad

Neuropsykiatri

Stockholm, Malmö, Helsingborg, Mora

Barnmedicin

Stockholm, Malmö, Lund

Beroendemedicin

Malmö, Ystad, Kristianstad

Verksamheter

Equra är en vårdkoncern med nio verksamheter som delar gemensamma värderingar, målområden och vision.

En arbetsplats där man trivs

Jobba hos oss

Vi söker löpande efter läkare, psykologer och sjuksköterskor som delar vår vision och värderingar.

Vi är stolta över att ha ett högt medarbetarengagemang och en arbetsplats där medarbetare trivs. Vi är ett ”Great Place to Work” enligt vår årliga medarbetarundersökning. Ett område som återkommande lyfts upp av våra medarbetare är upplevelsen att verkligen kunna göra nytta för patienterna.

Uppdragsgivare