Equra

Equra AB förstärker styrelsen

Som ett led i Equras utveckling mot ett bredare vårdbolag med stort fokus inom Psykiatri, förstärker Equra styrelsen med två nya ledamöter med relevant erfarenhet.

Lotta Olmarken Ingler. Lotta har en gedigen bakgrund inom Psykiatri, både som chef inom Landstinget och i det privata där hon bl.a. varit med och startat Maria Beroendecentrum och VD och affärsområdeschef för Capio Psykiatri.
”Med min bakgrund och erfarenhet vill jag fortsätta att bidra till psykiatrins utveckling, så den blir mer tillgänglig. Alla engagerade krafter behövs i detta arbete för patienternas bästa. Privata initiativ är mycket viktiga, då ledtiderna för innovation i många fall kan vara relativt korta. Samtidigt är det mycket angeläget med god samverkan mellan privata och regionala verksamheter för den kraftsamling som krävs för den psykiatriska vården framåt”, säger Lotta Olmarken Ingler.

Lars Häggström är specialistläkare i psykiatri och har varit Verksamhetschef och Chefsöverläkare för psykiatrin i södra Halland. Därefter har han, tillsammans med medarbetare, utvecklat det privata vårdföretaget Affecta Psykiatri AB.
”Jag har ett stort engagemang för att utveckla psykiatrin, alltid med patienten i fokus. Med mina erfarenheter av att omsätta vetenskap till klinisk vardag kommer jag att kunna medverka till att Equra utvecklar och levererar tjänster inom Psykiatri som är av hög kvalitet. Den offentliga Psykiatrin kommer att ha stora utmaningar framåt och vi som privat vårdgivare kommer att kunna avlasta dem på ett bra sätt”, säger Lars Häggström.
Utöver det så kvarstår Maria Nilsson som styrelsens ordförande och Anders Törnsten och Harald Wessman kvarstår som ledamöter.

”Med tanke på de stora satsningar vi vill göra inom Psykiatrin så känns det jätteroligt att Lars och Lotta tackat ja till att vara med och bidra i Equras styrelse” , säger Maria Nilsson.

 

Stockholm den 2 maj 2023